Prijava Kvara

Polja sa oznakom* su obavezna za ispunjenje Vašeg zahtjeva. Također, Vaš zahtjev će biti prosljeđen ukoliko nam date Vašu privolu, u suprotnom nismo u mogućnosti koristiti Vaše podatke, a samim time niti ispuniti Vaš zahtjev. Hvala na razumijevanju. Hvala na prijavi kvara Vašeg uređaja. Vaš zahtjev odradit ćemo u najkraćem mogućem roku.


Trebam prikup uređaja (u vangaranciji trošak prijevoza do 2kg iznosi 6,00€, a iznad 2kg iznosi 8,00€)
Ne trebam prikup uređaja
Uređaji za koje prijavljujete kvar:

Dajem privolu, pročitao/la sam privolu
Pročitao/la sam i upoznat/a sam sa savjetima o pakiranju i zaštiti mog uređaja prilikom slanja uređaja prijevoznom službom u servis

Privola Nalogodavca:

Dajem privolu da se moji osobni podaci (ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, e-mail adresa i tel. broj) obrađuju i pohranjuju u vezi popravka proizvoda u jamstvenom i van jamstvenom roku, te da me Singuli d.o.o. može kontaktirati.
Nadalje, dajem privolu da moje podatke  možete obrađivati u svrhu izvršenja moje narudžbe, da može obrađivati nositelj jamstva (naveden na jamstvenom listu) kao i prodajno mjesto ( navedeno na računu prilikom kupnje proizvoda), isključivo u vezi popravka proizvoda u jamstvenom roku u vezi rješavanja reklamacija, te dajem privolu da me po potrebi nositelj jamstva ili njegov predstavnik povratno kontaktira u vezi povratne informacije glede kvalitete izvršene usluge te ostalih informacija u vezi navedenog.

Dajem privolu da moje podatke Singuli d.o.o. može dati kurirskoj služi (Hrvaskta Pošta, GLS, Overseas Express, DPD) kako bi me kontaktirali isključivo uvezi prikupa proizvoda za popravak ili sa popravka te dajem privolu da kurirska služba izvrši dostavu na moju adresu te da izvrši eventualnu naplate otkupnine.
Dana privola traje do ispunjenja svrhe.
Upoznat/a sam s pravom da od izvršitelja Singuli d.o.o. mogu zatražiti pristup mojim osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravom na prenosivost podataka, pravom na podnošenje prigovora nadležnom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka), te postavljanjem upita službeniku za zaštitu podataka ako smatram da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka.

Od privole je moguće odustati, pisanim putem na adresu: Singuli d.o.o., 10000 Zagreb, Primorska 3 – Službenik za zaštitu osobnih podataka ili putem e-mail-a : singuli@singuli.hr. Prihvaćanjem privole potvđujete da ste upoznati s uputama za upotrebu proizvoda i Općim uvjetima za popravak proizvoda te svojim pravima propisanim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Dajem izričitu suglasnost da rok za popravak predmetnog uređaja počinje teći od dana zaprimanja uređaja u servisu
Dajem izričitu suglasnost da se popravak uređaja smatra obavljenim s danom predaje uređaja izravno stranci, njenom opunomoćeniku ili kurirskoj tj. dostavnoj službi
Ovime se obvezujem, ukoliko uređaj ne bude preuzet ( izvršen prikup) od strane kurirske službe u roku 24 sata od izvršene prijave kvara, obnavljati prijavu kvara tako dugo dok kurirska služba ne preuzme proizvod ( izvrši prikup), a u slučaju da i dalje nije preuzet proizvod ( izvršen prikup) obvezujem se poslati e-mail sa podacima na e-mail adresu: singuli@singuli.hr


„Isprintajte ovu stranicu pritiskom gumba “Ispis” i zapišite broj prijevoznice i pin kako bi pratili status uređaja. Također potvrdu ćete dobiti mailom.“
„Pazite da prijevoznik zalijepi ispravan broj prijevoznice na uređaj kojiste prijavili u Prijavi kvara. Na taj način ćete moći pratiti status uređaja.“

Upute za predaju uređaja na popravak:
- Jamstvo: jamstveni list, račun o kupnji, isprintana prijava kvara
- Van jamstvo: isprintana prijava kvara

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙